Fluo-angiografisch onderzoek

Achtergrondinformatie

De wand van de oogbol bestaat uit 3 lagen. De binnenste laag is het netvlies. Dit netvlies is verantwoordelijk voor het opvangen van licht en het doorgeven van het beeld naar de hersenen. 

U kan het netvlies vergelijken met de lichtgevoelige film van een ouderwetse fotocamera. Bij sommige aandoeningen is het nodig om de bloeddoorstroming van het netvlies in kaart te brengen. Dit kan enkel door middel van een fluo-angiografie. De meest voorkomende redenen om een fluo-angiografie uit te voeren zijn diabetische retinopathie, leeftijdsgebonden maculadegeneratie en trombose van het netvlies. 

Fluo-angiografie

Een fluo-angiografie is een onderzoek waarbij de bloedvaten van het netvlies worden gefotografeerd. Om deze bloedvaten beter te kunnen zien, wordt een contrastvloeistof ingespoten in een bloedvat in de arm. Deze contractvloeistof verspreidt zich in het lichaam en kan na enkele seconden in het oog worden waargenomen met speciale camera’s. Het onderzoek toont plaatsen met onvoldoende bloeddoorstroming en lekkende bloedvaten aan. Deze plaatsen kunnen dan nadien adequaat behandeld worden. 

Het onderzoek

Nadat u zich heeft gemeld bij de balie, neemt de medewerker van de Oogkliniek Brasschaat samen met u een aantal gegevens door: uw naam, geboortedatum en eventuele allergieën. 

Vervolgens krijgt u meerdere keren verschillende druppels toegediend om de pupil te verwijden. Deze druppels moeten ongeveer een half uur inwerken. 

In de behandelkamer controleert de verpleeg-kundige nogmaals uw gegevens. U neemt plaats met uw kin in de kinsteun van het toestel. De verpleegkundige maakt eerst enkele kleurenfoto’s. U zal gevraagd worden om het hoofd niet te bewegen tijdens het onderzoek maar met het oog in verschillende richtingen te kijken. 

Daarna wordt een contraststof toegediend via een prikje in de arm. Van zodra de contrastvloeistof ingespoten is, neemt u opnieuw plaats in de kinsteun. Er worden snel na elkaar meerdere foto’s gemaakt. De verpleegkundige zal u opnieuw vragen het hoofd stil te houden en met het oog in verschillende richtingen te kijken. 

Na vijf minuten wordt de laatste fase van het onderzoek gestart. Hierbij worden opnieuw meerdere foto’s genomen. 

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 15 minuten. Nadien worden de resultaten met u besproken door uw oogarts. 

Direct na het onderzoek ziet u enige tijd minder scherp. Dit komt door het felle licht tijdens het onderzoek en de wijde pupil. Na dit onderzoek kunt u dan ook niet zelf autorijden, omdat diepte en afstanden tijdelijk niet goed zijn in te schatten. 

U wordt geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na het onderzoek naar huis brengt. Wij raden u aan om een zonnebril mee te nemen. Na het onderzoek kleurt de huid geel en is het zicht rozig. De huidverkleuring kan tot 24 uur aanhouden. 

De dag van het onderzoek drinkt u best 1,5 liter water om de uitscheiding van de contraststof te versnellen. 

Contra-indicaties

Mensen met allergie voor contraststoffen mogen het onderzoek niet ondergaan. Indien u allergisch bent voor schaal- en schelpdieren kan een kruisallergie optreden met de toegediende contraststof. Bij deze mensen wordt best geen fluo-angiografie uitgevoerd. 

Patiënten met nierproblemen krijgen een verminderde dosis contraststof toegediend. De contraststof is niet schadelijk voor de nieren. De contraststof wordt wel uitgescheiden via de urine, waardoor een verminderde dosis aangeraden is bij patiënten met nierproblemen. 

Mensen met lichtgevoelige epilepsie melden dit best aan de oogarts of verpleegkundige vóór het onderzoek. 

Gelieve ons te verwittigen indien u zwanger bent. Uw oogarts bespreekt in dit geval met u de mogelijke risico’s van dit onderzoek.

Bijwerkingen

Hoewel de kans op ernstige bijwerkingen klein is, is dit nooit volledig uit te sluiten. 

Normale bijwerkingen zijn:

  • Gele huid gedurende 1 tot 2 dagen
  • Fel oranje gekleurde urine gedurende 1 tot 2 dagen
  • Rozig zicht
  • Blauwe plek ter hoogte van de injectieplaats

Sommige patiënten ervaren misselijkheid of braken bij het begin van het onderzoek. Indien u misselijk bent, wordt het onderzoek kort onderbroken. Meestal gaat deze misselijkheid vanzelf over na enkele seconden. Indien u het onderzoek op een ander moment nogmaals dient te ondergaan, raden we aan om licht verteerbaar te eten op voorhand en de medewerker bij het aanmelden in de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Er wordt dan een medicijn tegen misselijkheid gegeven. 

Bij de inspuiting van de contraststof kan het product uitzonderlijk naast de bloedbaan worden geïnjecteerd. Dit kan leiden tot pijn in de arm gedurende 1 tot 2 dagen. 

In uitzonderlijke gevallen kan een ernstige allergische reactie optreden. Indien u gekend bent met bepaalde allergieën, dient u dit aan ons mee te delen vóór het onderzoek. 

Vragen

Bij onduidelijkheden of vragen kan u steeds contact opnemen met uw behandelende oogarts. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!