Injecties met anti-VEGF (vaatgroeiremmers)

Achtergrondinformatie

De wand van de oogbol bestaat uit 3 lagen. De binnenste laag is het netvlies. Dit netvlies is verantwoordelijk voor het opvangen van licht en het doorgeven van het beeld naar de hersenen. 

U kan het netvlies vergelijken met de lichtgevoelige film van een ouderwetse fotocamera. Het centrum van het netvlies, de macula genaamd, is verantwoordelijk voor het scherpzicht bij recht vooruit kijken. In dit deel van het netvlies kan vocht of bloed zich opstapelen waardoor het zicht vermindert, vlekken in het beeld worden waargenomen of vervormingen van het beeld optreden.  

Aandoeningen

Er zijn verschillende aandoeningen waarbij vocht of bloed zich in en onder het netvlies kan opstapelen. 

De meest voorkomende ziektes zijn Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD), diabetische retinopathie of tromboses van bloedvaten in het oog. 

Deze aandoeningen hebben gemeenschappelijk dat er lekkende bloedvaten ontstaan waardoor vocht zich opstapelt. 

Werking en prognose

Het medicijn dat wordt ingespoten heeft een krachtig onderdrukkende werking op deze vochtophopingen. Het voornaamste doel van de behandeling is het tot rust brengen van de lekkende bloedvaten door het blokkeren van de lichaamseigen stof VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Hierdoor kan het algemene zicht verbeteren, de vlekken verminderen en de vervormingen afnemen. 

Er zijn drie vergelijkbare medicijnen die gebruikt worden in de behandeling. Uw oogarts beslist, samen met u, welk product voor u het meest geschikt is. In vergelijkende studies werd geen overtuigend kwaliteitsverschil aangetoond tussen deze producten. 

Bij de meeste patiënten is stabilisatie en vaak zelfs een verbetering van de gezichtsscherpte mogelijk. Dikwijls is het echter zo dat een deel van de gezichtsscherpte die al verloren is gegaan, niet meer herstelt. Bij sommige patiënten is helaas een verdere achteruitgang van de gezichtsscherpte niet te voorkomen, maar slechts af te remmen. 

Bij patiënten met tromboses is er soms geen verbetering van het zicht te bekomen, maar wordt de behandeling opgestart om complicaties zoals glaucoom (verhoogde oogdruk) te voorkomen. 

Relatieve contra-indicaties

Indien u onlangs (minder dan 6 maanden) belangrijke bloeddrukschommelingen, een hart-infarct, trombose, beroerte, hart- of vaatingreep heeft gehad, vragen wij u dit aan ons te melden vóór de behandeling.  

Gelieve ons te verwittigen indien u zwanger bent. Uw oogarts bespreekt in dit geval met u de mogelijke risico’s van dit onderzoek. 

Indien u een rood oog hebt de dag vóór of de dag van de injectie, gelieve ons te contacteren. Zo nodig kan uw oogarts uw oog nakijken en beoordelen of een injectie mogelijk is.

Behandeling

U mag de dag van de behandeling geen make-up gebruiken. Voorgeschreven oogdruppels mogen wel gebruikt worden zoals gewoonlijk. 

Nadat u zich heeft gemeld bij de balie, neemt de medewerker samen met u een aantal gegevens door: uw naam, geboortedatum, allergieën en het oog dat behandeld gaat worden. Vervolgens krijgt u meerdere keren verschillende druppels toegediend: druppels om het oog te verdoven en druppels om de pupil te verwijden. Deze druppels moeten ongeveer een half uur inwerken. 

In de behandelkamer controleert de oogarts nogmaals uw gegevens en gezondheidstoestand. Uw oog en huid worden vóór de behandeling gedesinfecteerd. U mag hierna uw oog en uw gelaat niet meer aanraken. Er wordt een steriele doek geplaatst over het gelaat, uw oog wordt nogmaals gedesinfecteerd en uw oogleden worden met een ooglidsperder open gehouden. De oogarts bepaalt met een instrument de locatie voor de injectie. Vervolgens wordt het geneesmiddel ingespoten in het oog; dit is niet pijnlijker dan een prik voor bloedafname. Het kan zijn dat u de medicatie als een ‘wolkje’ of ‘vlek’ ziet verschijnen. Dit verdwijnt binnen enkele dagen. Na de injectie worden enkele druppels kunsttranen in uw oog gedruppeld. Er wordt geen verband over het oog geplaatst. 

U mag na de behandeling direct naar huis. U dient een begeleider mee te nemen, die u na de behandeling naar huis brengt. Het is aangewezen om een beschermende zonnebril te dragen. U mag niet in het oog wrijven. De eerste 3 dagen kan het oog gevoelig zijn. Kunsttranen zonder bewaarmiddelen kunnen deze klachten verminderen. 

Door de injectie kan een bloeduitstortinkje op het oogwit ontstaan. Hierdoor wordt het wit van het oog geheel of gedeeltelijk helderrood. Dit is onschuldig en verdwijnt na enkele weken.

De dag na de behandeling mag u weer make-up gebruiken. De eerste drie dagen na de behandeling mag u niet zwemmen of de sauna bezoeken. 

Behandelingsschema

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kennen we de beste behandelingsschema’s voor verschillende aandoeningen. Uw oogarts bespreekt met u uw persoonlijke behandelingsschema. In het begin van de behandeling worden meestal 3 injecties gepland met 4 weken tussen de verschillende injecties. De tijd tussen de injecties kan geleidelijk aan opgedreven worden bij goede resultaten (Treat and Extend methode). Bij sommige patiënten kan de behandeling gestopt worden, de meeste patiënten hebben echter een blijvende nood aan injecties. Dit bespreekt uw oogarts met u op de tussentijdse controle-raadplegingen. 

In de toekomst zullen langwerkende producten op de markt komen, waardoor minder injecties per jaar zullen nodig zijn. 

Bij sommige patiënten zullen injecties in beide ogen noodzakelijk zijn. Gelijktijdige behandeling van beide ogen kan op dezelfde dag, in overleg met uw oogarts. Dit heeft als voordeel dat men minder vaak de verplaatsing naar de Oogkliniek Brasschaat hoeft te maken. Het nadeel is dat het zicht op de dag van de injectie en de dag nadien aan beide ogen minder goed kan zijn, wat moeilijkheden kan veroorzaken in de thuissituatie. 

Bijwerkingen

Hoewel de kans op ernstige bijwerkingen klein is, kan u bij twijfel best contact opnemen met uw oogarts of de oogarts van wacht. 

Normale bijwerkingen zijn:

  • Waziger zicht tot 1 dag na de inspuiting
  • Een rood vlekje op het oogwit
  • Krassend gevoel alsof er iets in het oog zit

Er zijn risico’s verbonden aan toediening van injecties in het oog, zoals pijn, infectie, verhoogde oogdruk, bloedingen, cataractvorming, beschadiging van het hoornvlies, glasvochtloslating en netvliesloslating. Deze complicaties kunnen leiden tot een slechter gezichtsvermogen of zelfs blindheid. De voornaamste complicatie is de mogelijkheid van een ernstige bacteriële ooginfectie (endophthalmitis). Bij eventuele complicaties kunnen aanvullende operaties of onderzoeken nodig zijn. 

Indien u last krijgt van één of meer van onder-staande klachten, neemt u best direct contact op met uw oogarts:

  • Toenemend wazig zien of vermindering van gezichtsscherpte
  • Ernstige pijn aan het oog
  • Toenemende roodheid van het oog en/of oogleden (in vergelijking met de toestand direct na de injectie) 

Vragen

Bij onduidelijkheden of vragen kan u steeds contact opnemen met uw behandelende oogarts. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!