Laserbehandeling van het netvlies

Achtergrondinformatie

De wand van de oogbol bestaat uit 3 lagen. De binnenste laag is het netvlies. Dit netvlies is verantwoordelijk voor het opvangen van licht en het doorgeven van het beeld naar de hersenen. 

U kan het netvlies vergelijken met de lichtgevoelige film van een ouderwetse fotocamera. Voor sommige aandoeningen wordt een deel van het netvlies behandeld met de laser. De meest voorkomende redenen om het netvlies te laseren zijn: scheurtjes van het netvlies, diabetische retinopathie en een trombose van bloedvaten in het oog. Een laser is een speciale lamp met een heel dunne en krachtige lichtstraal. Deze lichtstraal wordt op het netvlies gericht om een gecontroleerd laserplekje te veroorzaken. 

Scheurtjes van het netvlies

Het oog is gevuld met een waterige gelei, het glasvocht. Met het ouder worden krimpt het glasvocht geleidelijk, waardoor het op een gegeven moment los komt van de achterkant van het oog. Dit is een normaal proces, maar soms kan hierbij een scheurtje in het netvlies ontstaan. Kleine scheurtjes kunnen behandeld worden met de laser om te voorkomen dat ze verder scheuren. Als er niet tijdig behandeld wordt, kan het netvlies helemaal los komen. Dan is een operatie nodig om het netvlies terug op zijn plaats te leggen. Zonder laserbehandeling kan een netvliesscheur tot ernstige slechtziendheid of blindheid leiden. 

Met de laser maakt uw oogarts enkele gecontro-leerde laserpunten rondom het scheurtje. Deze punten zorgen voor een betere vasthechting van het netvlies aan de onderliggende lagen. Op die manier kan voorkomen worden dat het netvlies verder scheurt of los komt. Zo kan een operatie vermeden worden. 

De laserpunten hebben enkele dagen tijd nodig om voldoende sterk te worden om het netvlies op zijn plaats te houden. Gedurende deze periode moet u zich rustig houden. Uw oogarts spreekt een controle-afspraak met u af. Vaak ziet men bij netvliesscheuren vlekken in het gezichtsveld. Deze vlekken verminderen met de tijd. De laserbehandeling heeft niet tot doel om deze vlekken te behandelen en heeft dus ook géén invloed op deze vlekken. 

Diabetische retinopathie en trombose

Bij diabetes en bij trombose vermindert de bloeddoorstroming in het netvlies. Deze bloed-doorstroming is belangrijk om zuurstof aan het netvlies te leveren. Bij diabetes en trombose krijgt het netvlies onvoldoende zuurstof. 

Delen van het netvlies die onvoldoende zuurstof krijgen, reageren hierop door het aanmaken van nieuwe bloedvaten van slechte kwaliteit. Deze bloedvaten kunnen complicaties veroorzaken zoals glasvochtbloedingen, netvliesloslating en vocht onder het netvlies. 

Om deze complicaties te voorkomen of te behandelen, is het nodig om op een gecontroleerde manier de perifere delen van het netvlies te laseren met afzonderlijke laserpunten. Hierdoor krijgt de rest van het netvlies terug voldoende zuurstof en kunnen complicaties vermeden worden. 

De netvlieslaser wordt gebruikt om complicaties te vermijden, maar geeft meestal géén verbetering van het zicht. Zonder laserbehandeling is echter vaak een achteruitgang van het zicht te verwachten. 

Behandeling

Nadat u zich heeft gemeld bij de balie, neemt de medewerker van de Oogkliniek Brasschaat samen met u een aantal gegevens door: uw naam, geboortedatum en het oog dat behandeld gaat worden. Vervolgens krijgt u meerdere keren verschillende druppels toegediend: druppels om het oog te verdoven en druppels om de pupil te verwijden. Deze druppels moeten ongeveer een half uur inwerken. In de behandelkamer controleert de oogarts nogmaals uw gegevens. De arts plaatst een lensje op het oog. Via dit lensje worden de laserstralen op het netvlies gericht. U zal dit
ervaren als lichtflitsen. De behandeling duurt ongeveer 10-20 minuten. De laserbehandeling kan gevoelig zijn. Indien gewenst, mag u thuis reeds
een pijnstiller innemen. 

Direct na de behandeling ziet u enige tijd minder scherp. Dit komt door het felle licht tijdens de behandeling en de wijde pupil. Na de laserbehandeling kan u dan ook niet zelf autorijden, omdat diepte en afstanden tijdelijk niet goed zijn
in te schatten. U wordt geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de laserbehandeling naar huis brengt. Wij raden u aan om een zonnebril
mee te nemen. 

U kan na de laserbehandeling nog wat pijn ervaren aan het oog. U mag hiervoor een pijnstiller nemen en/of kunsttranen indruppelen. 

Wanneer u echter langer dan 24 uur pijn ervaart aan het behandelde oog, raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met uw oogarts. 

Bijwerkingen

Hoewel de kans op ernstige bijwerkingen klein is, neemt u bij twijfel best contact op met uw oogarts of de oogarts van wacht. 

Normale bijwerkingen zijn:

  • Waziger zicht tot 24 uur na de behandeling
  • Krassend gevoel alsof er iets in het oog zit
  • Bij uitgebreide laserbehandelingen merken sommige patiënten dat het gezichtsveld iets minder breed wordt

Er zijn risico’s verbonden aan het laseren van het netvlies zoals pijn, bloedingen in het netvlies, beschadiging van het hoornvlies, beschadiging van het centrale deel van het netvlies, netvliesloslating, choroidale loslating. Bij eventuele complicaties kunnen aanvullende operaties of onderzoeken
nodig zijn. 

Vragen

Bij onduidelijkheden of vragen kan u steeds contact opnemen met uw behandelende oogarts. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Oogkliniek en een vlotte genezing!